icon icon icon

NHÀ VP CÔNG TY TNHH NKC HƯNG YÊN VÀ NHÀ MÁY SX DÂY, CÁP ĐIỆN NKC VN

Chủ đầu tư : Công ty CP DTM Hà Nội

Địa điểm     : Xã Phùng Chí Kiên, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

Nhiệm vụ    : Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn D-BOX 

Quy mô       :  Bước nhịp lớn 6,78 x 7,14(m)

Phối cảnh 3D nhà văn phòng công ty TNHH NKC Hưng Yên

Phối cảnh 3D nhà máy sản xuất dây, cáp điện NKC Việt Nam

Các đối tác