icon icon icon

ĐỔI TRẢ HÀNG:
•    Người nhận có thể giao trả những sản phẩm bị hư hỏng hay không đúng với mô tả đơn hàng tại thời điềm nhận hàng cho bên vận chuyển của dmc18.vn mà không phải trả bất cứ một chi phí phát sinh nào.
•    Nếu bạn hủy đơn hàng khi hàng đã được chuyển đi, bạn sẽ phải chịu chí phí vận chuyển phát sinh và 15% lệ phí hoàn kho cho đơn hàng đó.
•    Mọi sản phẩm được hoàn lại vì không đúng mô tả trong đơn hàng và giảm chất lượng trong quá trình công ty vận chuyển đến bạn sẽ được thay thế trong vòng 72giờ hoặc hơn tùy theo số lượng và khu vực giao hàng.
•    Hàng trả lại sẽ không có giá trị chuyển đổi thành tiền mặt.
•    Hàng trả lại phải có logo D-BOX in chìm
•    Hàng hóa sẽ không được hoàn trả lại trong những trường hợp sau:
Bảo quản sản phẩm không đúng cách trong quá trình vận chuyển do bên người mua tự chọn phương thức chuyên chở.
•    Sau khi khách hàng ký nhận đồng ý chấp nhận đơn hàng sau khi kiểm tra tại nơi nhận hàng hoặc nhận tại kho.

Các đối tác