icon icon icon

HÌNH THỨC THANH TOÁN:

•    Bạn cần phải thanh toán giá trị đơn hàng trước khi đơn hàng được chuyển đi, ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ sau:
•    Mua hàng theo kế hoạch.
•    Bổ sung đơn hàng thiếu trước đó
•    Thay đổi sản phẩm thay thế
•    Người mua có thể chọn một trong hai hình thức thanh toán sau: tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng qua số tài khoản: 0931004172409 - Công ty cổ phần tư vấn quản lý thiết kế xây dựng số 18 - ngân hàng VietcomBank - chi nhánh Hoàng Mai - Hà Nội.
•    Thông tin thanh toán sẽ được cập nhật thường xuyên và sẽ được cung cấp bởi tư vấn viên.
•    Giá trị đơn hàng chỉ được thanh toán bằng VNĐ.

Các đối tác