icon icon icon

NHÀ CHUNG CƯ CAO TẦNG - KHU ĐÔ THỊ PHỐ NỐI

Chủ đầu tư : Công ty CP Đầu tư xây dựng  Hưng Yên

Địa điểm     : Thị Trấn Bần Yên Nhân - Mỹ Hào - Hưng Yên

Nhiệm vụ    : Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn D-BOX

Quy mô       : Bước nhịp lớn 10,50 x 6,50(m)

Phối cảnh 3D nhà chung cư cao tầng - Khu đô thị Phố Nối 

Phối cảnh 3D nhà chung cư cao tầng - Khu đô thị Phố Nối 

Phối cảnh 3D nhà chung cư cao tầng - Khu đô thị Phố Nối 

Các đối tác