icon icon icon

NHÀ MÁY MINGHUI TECHNOLOGY VIỆT NAM

Chủ đầu tư : Công ty TNHH MINGHUI VIỆT NAM

Địa điểm     : Đường E3 Khu E, khu công nghiệp Phố Nối A, xã Đình Dù, huyện Văn  Lâm, tỉnh Hưng Yên 

Nhiệm vụ    : Tư vấn thiết kế và chuyển giao công nghệ sàn phẳng không dầm vượt nhịp lớn D-BOX 

Quy mô       :  Diện tích ~400m2/sàn

                       Bước nhịp lớn 7,20 x 6,00(m)

Phối cảnh 3D nhà máy MINGHUI TECHNOLOGY VIỆT NAM

Phối cảnh 3D nhà máy MINGHUI TECHNOLOGY VIỆT NAM

Phối cảnh 3D nhà máy MINGHUI TECHNOLOGY VIỆT NAM

 

Các đối tác