icon icon icon

1. Mục tiêu phát triển:
- Trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực Tư vấn thiết kế, Tư vấn
giám sát, Tư vấn quản lý dự án và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng tại
Việt Nam.
- Trở thành sự lựa chọn số một của các Chủ đầu tư trong lĩnh vực tư vấn xây dựng.
- Cam kết mang ứng dụng công nghệ xây dựng vào công trình giúp Chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng dự án hiệu quả nhất.
- Nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ, công nhân viên công ty.

2. Tầm nhìn chiến lược:
- Tập trung củng cố, không ngừng đổi mới, quyết tâm xây dựng Công ty trở thành một
trong những đơn vị Design & Build có uy tín trên thị trường.
- Xây dựng gắn liền tư duy phát triển bền vững, đổi mới, sáng tạo, áp dụng kĩ thuật công nghệ hiện đại vào ngành xây dựng là ưu tiên hàng đầu trong mọi hoạt động của DMC18.

Các đối tác